Het project

“Na het vallen van de Lange Jan kleurde Heerlen grijs. Massale nieuwbouw leek de stad niet te redden en arbeiders bleven gedesillusioneerd thuis. Maar in de kieren van het beton groeide ook nieuwe creativiteit, van gitzwart tot fluorescerend groen. In de subculturen van de post-industriële steden vonden nieuwe generaties hun eigen weg.”

Eind 2017 organiseerde Historisch Goud in samenwerking met SCHUNCK* en vele particulieren een tentoonstelling over de subculturen van Heerlen en omgeving. De tentoonstelling maakte veel los en de roep voor een vervolg was dan ook groot. Dit gaan we doen door in 2018 tijdens het festival Bovengronds een boek samen te stellen met foto’s en herinneringen aan de vele scenes die Heerlen en Parkstad gekend heeft en nog steeds kent. Om dit te doen, hebben we ook jouw bijdrage nodig.

De verschillende subculturen hebben meer betekend dan lekker dansen en bierdrinken: het zijn scenes die zich bijvoorbeeld afzetten tegen een op geldbeluste maatschappij of terugtrekken uit een kille gerationaliseerde wereld en een alternatief bieden. Scenes die ook samenkomen, om op te komen voor cultuur: een jongerencentrum of concertzaal. 
Naast hippies, punkers en wavers zagen we in de tentoonstelling een hiphop- en een hardcore scene, skaters in de jaren ’80, of goths en gabbers in de 90s. Met het boek zullen we op dezelfde weg verder gaan, maar uiteraard willen we een nog completer beeld geven en zullen naast foto’s ook geschreven herinneringen een plek krijgen in het boek.

 Elly-Nita-Pinkpop-79-LR
Elly Nita – Pinkpop 1979

Je kan bijdragen door foto’s en beeldmateriaal beschikbaar te stellen of zelf een herinnering te schrijven. De foto’s moeten door jou zelf gemaakt zijn of de maker moet schriftelijke toestemming kunnen geven voor het gebruik. Om foto’s te kunnen gebruiken in een boek hebben we hoge resoluties nodig of je kan de originelen tijdelijk uitlenen zodat wij ze kunnen scannen. Wil je bijdragen aan de tekst van het boek? Dan kun je een verhaal over een specifieke scene schrijven, het liefst zo dicht mogelijk bij jezelf, van tussen de 200 en 400 woorden. Dit kan een anekdote, een observatie, een herinnering, enzovoorts zijn. Uiteraard geen ‘kwatsj’, onwaarheden of verhalen die een ander kunnen beschadigen. De redactie bepaalt uiteindelijk welke verhalen en beelden in het boek worden opgenomen. Bij ‘werk mee’ lees je hoe je kan bijdragen.

We kijken uit naar je bijdrage!

Met hartelijke groet,

Michel Lemaire, stadshistoricus Heerlen
Jens Rademakers, werkgroep
Patrick Dereij, werkgroep